Portal Pacjenta

Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:


Polityka prywatności

Regulamin


Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom na Portalu Pacjenta stworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty
w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych drogą elektroniczną oraz udostępniania dokumentacji medycznej i wyników badań diagnostycznych.
W celu założenia i obsługi konta z dostępem do e-usług na Portalu Pacjenta będziemy przetwarzać dane pacjenta w zakresie: nazwa użytkownika, nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL-rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, płeć, data i miejsce urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania (w tym opcjonalnie ulica) oraz (jeśli dotyczy) dane przedstawiciela ustawowego pacjenta w zakresie: numer telefonu, adres e-mail. Zakładając konto z dostępem do e-usług wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie za pośrednictwem systemu informatycznego.
W przypadku pojawienia się problemów technicznych pomoc uzyskają Państwo wysyłając zgłoszenie na e-maila euslugi@gpsk.ump.edu.pl. Użytkownicy logujący się bezpośrednio na Portalu Pacjenta powinni wysłać zgłoszenie z adresu e-mailowego przypisanego do konta pacjenta. Informujemy, że do obsługi zgłoszenia może być niezbędne podanie dodatkowych danych, szczególnie w celu weryfikacji Użytkownika Konta oraz (jeśli dotyczy) przesłanie zrzutu ekranu z zidentyfikowanym problemem technicznym lub zdjęcia kodu jednorazowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na ich przetwarzanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych prosimy nie wysyłać zgłoszenia. Tym samym w celu realizacji zgłoszenia prosimy wystąpić osobiście do komórki organizacyjnej Szpitala (laboratorium, poradni przyszpitalnej itd.), której dotyczy problem techniczny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu Pacjenta
    1. Administratorem danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) danych osobowych jego przedstawiciela ustawowego jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 Poznań, ul. Polna 33, tel. 61 8419 273, e-mail: office@gpsk.ump.edu.pl, w imieniu którego działa Dyrektor Szpitala;
    2. W Szpitalu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@gpsk.ump.edu.pl;
    3. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) dane osobowe jego przedstawiciela ustawowego przetwarzane są w celu założenia i obsługi konta z dostępem do e-usług, w tym w szczególności rezerwacji drogą elektroniczną terminu wizyty w poradni specjalistycznej, udostępniania dokumentacji medycznej oraz wyników badań laboratoryjnych
w formie elektronicznej  (art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym w dalszej części RODO).
    4. Odbiorcami danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) danych osobowych jego przedstawiciela ustawowego będą podmioty dostarczające i serwisujące portal e-usługi. Ponadto odbiorcami w/w danych mogą być podmioty
i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa;
    5. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) dane osobowe jego przedstawiciela ustawowego nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
    6. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) dane osobowe jego przedstawiciela ustawowego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
    7. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego w zakresie założenia i obsługi konta
w systemie e-usług będą przetwarzane przez cały czas utrzymywania konta w systemie, a następnie zostaną usunięte. W przypadku problemów technicznych dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego w zakresie obsługi zgłoszenia będą przechowywane do 7 dni kalendarzowych, a następnie zostaną usunięte.
    8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po okresie ich przechowywania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego utrzymywania i obsługi konta pacjenta w systemie e-usług;
    9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO;
    10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia i obsługi konta pacjenta w systemie e-usług.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz osoby przez niego upoważnionej
    1. Dane osobowe w zakresie świadczonych usług medycznych będą przechowywane w dokumentacji medycznej oraz
w systemie informatycznym na Portalu Pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
    2. Szczegółowa informacja dot. przetwarzania danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz osoby przez niego upoważnionej dostępna jest pod adresem:
https://www.gpsk.ump.edu.pl/upload/rodo/przetwarzanie_danych_osobowych_pacjenta_oraz_ew-_przedstawiciela_ustawowego.pdf

Pliki cookies:
    1. W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Pana/Pani urządzeniu. Może Pan/Pani dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
    2. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Portalu Pacjenta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    4. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
    5. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    6. Ograniczenia stosowania plików cookies uniemożliwiają korzystanie z aplikacji Portal Pacjenta.
    7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
Zmiany Polityki Prywatności
    1. Polityka Prywatności Portalu Pacjenta może ulec zmianie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą.
    2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@gpsk.ump.edu.plOstrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:
W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Więcej informacji na ten temat znadziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.