Portal Pacjenta

Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej erejestracja.gpsk.ump.edu.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  erejestracja.gpsk.ump.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-10.
Data ostatniej aktualizacji
2021-11-23

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów. Wszystkie brakujące elementy będą uzupełnione w kolejnych aktualizacjach strony.
 • Brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Wszystkie opisy zostaną uzupełnione w kolejnych aktualizacjach strony.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza. Element ten zostanie poprawiony w kolejnych aktualizacjach strony.
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w kolejnych aktualizacjach strony.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Poprawka zostanie wprowadzona w najbliższym czasie.
 • Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony w kolejnych aktualizacjach strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę erejestracja.gpsk.ump.edu.pl. do wytycznych w/w Ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Dawidem Ciesiółką telefonicznie +48 61 8419 101 lub pod adresem poczty elektronicznej euslugi@gpsk.ump.edu.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital posiada infrastrukturę, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Budynek A – Budynek Główny Szpitala posiada udogodnienia w zakresie:

 • Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze w holu głównym, poziom AP;
 • Wind (D3, D4, D5) dla osób niepełnosprawnych w ciągu komunikacyjnym łączącym budynek A i budynek B;
 • Ciągów komunikacyjnych i drzwi do nich przynależnych w obrębie szpitalnych pomieszczeń dających możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich;
 • Na oddziałach szpitalnych znajdują się toalety i łazienki przystosowane do osób niepełnosprawnych; w łazienkach są przystosowane natryski oraz zamocowane specjalne uchwyty wspomagające bezpieczne korzystanie;
 • Wejście A8 do budynku posiada zjazd dla wózków inwalidzkich o łagodnym nachyleniu, którym można dotrzeć do Pracowni Rezonansu Magnetycznego;
 • Udogodnieniem wjazdu dla osób niepełnosprawnych na Oddział Izolacyjny Położniczo-Ginekologiczny są zamontowane 2 podjazdy dla wózków inwalidzkich o łagodnym nachyleniu znajdujące się na terenie zewnętrznym przylegającym do oddziału;

Budynek B – Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy posiada udogodnienia w zakresie:

 • W obrębie budynku B istnieje podjazd dla karetek oraz wyznaczone miejsce do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych (wymalowana koperta);
 • Drzwi wejściowe do Izby Przyjęć otwierane są automatycznie;
 • Wejście do Izby Przyjęć jest równe z chodnikiem na zewnątrz, bez progów i innych przeszkód uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się na wózkach inwalidzkich;
 • W holu Izby Przyjęć znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych;
 • Izba Przyjęć znajduje się na jednym poziomie i zapewnia łatwy dostęp do wind (D1, D2, D3, D4, D5);
 • Przy wejściu do Izby Przyjęć znajduje się portiernia, w której pracownik ochrony , w razie problemów wskaże drogę i udzieli informacji;
 • Na oddziałach szpitalnych znajdują się toalety i łazienki przystosowane do osób niepełnosprawnych; w łazienkach są przystosowane natryski oraz zamocowane specjalne uchwyty wspomagające bezpieczne korzystanie;

Budynek D – Wielofunkcyjny posiada udogodnienia w zakresie:

 • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są automatycznie;
 • Wejście do budynku jest równe z chodnikiem na zewnątrz, bez progów i innych przeszkód uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się na wózkach inwalidzkich;
 • W holu znajduje się portiernia, w której pracownik ochrony, w razie problemów wskaże drogę i udzieli informacji;
 • Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

Informacje ogólne

 • Wszelkich informacji osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy ochrony, znajdujący się w portierni przy wjeździe od ul. Jackowskiego 43 (Budynek Ł)
 • Spotkania z Dyrekcją Szpitala można uzgodnić telefonicznie pod nr telefonu: 61 8 419 118 lub pocztą elektroniczną pod adresem email: office@gpsk.ump.edu.pl
 • Spotkania z Pełnomocnikiem ds. Pacjenta można uzgodnić telefonicznie pod nr telefonu 61 8 419 566 lub pocztą elektroniczną pod adresem email: adamska@gpsk.ump.edu.pl
 • W celu ułatwienia kontaktu osoby niepełnosprawnej z Dyrekcją Szpitala oraz Pełnomocnikiem ds. Pacjenta, wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku A i budynku B, do których dotrzeć można wejściem B3.
 • Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 • Wejście jest równe z chodnikiem na zewnątrz, bez progów i innych przeszkód uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 • W holu zapewniony jest bezpośredni dostęp do wind, którymi można się przemieszczać po kondygnacjach Szpitala.
 • Windy przystosowane są do osób niepełnosprawnych, posiadają wyświetlacz optyczny informujący o poziomie, na którym znajduje się winda;
 • Elementy sterowane w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z nazwami pięter oraz przyciski awaryjne są umieszczone w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową;
 • Teren wokół budynków Szpitala jest płaski, utwardzony nawierzchnią pozbrukową, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą się po nim poruszać swobodnie;
 • Wszyscy pacjenci/osoby wjeżdżające na teren Szpitala, które posiadają aktualną legitymację (po okazaniu pracownikowi portierni od ul. Jackowskiego) wskazane będą miały miejsce do zaparkowania na terenie Szpitala;
 • W Izbie Przyjęć znajduje się wózek inwalidzki, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową;
 • W Izbie Przyjęć znajduje się Karta Praw Pacjenta dedykowana osobom niedowidzącym i niewidomym przetłumaczona na język braille’a
 • Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu aby dotrzeć do Sali wykładowej im. H. Święcickiego, mają do dyspozycji 5 wind łączących budynek A z budynkiem B;
 • Na stronie internetowej www.gpsk.ump.edu.pl/pl/pomoc-osobom-nieslyszacym-12 znajduje się informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych
Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:
W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Więcej informacji na ten temat znadziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.